přihláška na tábor 2011

09.02.2011 11:07

 ---------------Zde ustřihněte a pošlete na výše uvedenou adresu nejpozději 30.3.2011-----------------

 

Závazná přihláška na tábor 2011:

 

jméno dítěte ……………………příjmení..................................................................................

adresa ………………………................................….........telefon………….............................

datum narození …………...........e-mail............................................................

příjmení rodičů …………………………………..

 

Souhlas rodičů s účastí dítěte na táboře 2011:

 

v…………………dne………………… podpis rodičů 

Zpět