Podzimky 2009

14.09.2009 08:01

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY aneb Kocourkov

28.10.-1.11.2009 na Kratizně.

Daleko, tak daleko kam jen oko dohlédne, leželo kdysi malé císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Bylo to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávali, přes den pracovali, večer se bavili a v noci spali. Přesto se ale v něčem od ostatních odlišovalo Kocourkovští byli totiž obdařeni jasným rozumem a hlubokou moudrostí. V těch dobách byla moudrost ceněna nadevše, Kocourkovští proto žili v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílala poselství a žádala je o rady. Jednoho dne jim rady ale už nestačily a Kocourkovští byli pozváni k panským dvorům jako poradci. V městečku zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci samy dělat nemohly. Pole začala zarůstat, sýpky zely prázdnotou. Ploty trouchnivěly, stavení chřadla. Ženy se proto rozhodly napsat dopis svým mužům, kteří neváhali hned přijet a dát věci do pořádku. Jak ale zařídit, aby nemuseli zpátky do služby?Přemýšleli dny a noci, až někdo přišel se spásným nápadem…Kocourkovští musí mít tak bláznivé a hloupé rady a nápady, že se podle nich nebude moci nikdo řídit a pánové je budou ze svých služeb nuceni propustit. Tak přišla noc, ta poslední, kdy tu ještě byl rozum pánem. A zítra až se rozední bude s moudrostí navždy amen.

Sraz bude ve středu 28. 10. 2009 v 9:00 na hlavním vlakovém náraží v Brně (v hale vpravo) a návrat v neděli 1. 11. 2009 v 16:37 na hlavní vlakové nádraží (R 665 JAKUB KRČÍN).

Cena akce je 700 Kč zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, pojištění.

Platbu učiňte převodem na číslo bankovního účtu: 210090569/0300 do 10.10.2009 (jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte bez teček).

S sebou: pevné boty, přezůvky do chaty, teplé oblečení do přírody, převlečení do chaty, bunda (raději teplejší mohl by už začít padat i snížek), spodní prádlo, ponožky, pyžamo, pláštěnka, spacák, karimatku, šátek, ručník, toaletní potřeby, svítící baterka, sešit, propiska.

VŠE SBALIT DO BATOHU KRATIZNA JE OD VLAKU VZDÁLENA 2KM.

Pro ty co s námi ještě nebyly: Kratizna je hájenka patřící 34.PS Lesná. Je zde veškeré nádobí a vybavení. Spát se bude na madracích v místnosti, kde se topí v kamnech na tuhá paliva. V budově je splachovací záchod a veškeré hygienické zázemí pro konání akcí. Hájenka je ze všech stran obklopena lesem.

 

 ---------Zde ustřihněte a pošlete emailem nebo poštou nejpozději 10.10.2009-----------------

Závazná přihláška na podzimní prázdniny 2009:

jméno dítěte ……………………příjmení: .................................................................................

adresa ………………………...................................................................................................... telefon (na rodiče)………….............................

datum narození …………........... e-mail: ............................................................

příjmení rodičů: ………………………………

Souhlas rodičů s účastí dítěte na podzimních prázdninách  2009  

v…………………dne………………… podpis rodičů …………………………..        

 

Zpět